Die Norm TNI POKYN ISO/IEC 74 1.7.2014 Ansicht

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011)

Graphical symbols - Technical guidelines for the consideration of consumers´ needs

Automatische name übersetzung:

Graphische Symbole - Leitfaden für die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Verbraucher.NORM herausgegeben am 1.7.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.70 ohne MWS
7.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI POKYN ISO/IEC 74
Zeichen: 018011
Katalog-Nummer: 95352
Ausgabedatum normen: 1.7.2014
SKU: NS-549716
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Die Annotation des Normtextes TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011):

Tento pokyn uvádí pracovní postupy pro vývoj grafických značek - pro informování veřejnosti - pro použití v bezpečnostních značkách a bezpečnostních štítcích produktů - pro použití na předmětech a produktech Takové grafické značky je možno použít v dokumentaci pro spotřebitele. Tento pokyn nepojednává o oblasti dopravních značek a grafických značek pro použití v technické dokumentaci. Pravidla pro návrh grafických značek jsou uvedena v mezinárodních normách. Tento pokyn slučuje informace o relevantních mezinárodních referenčních dokumentech a normách jako nápomoc technickým komisím a návrhářům sledovat "osvědčené postupy" při posuzování potřebnosti nové grafické značky

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe