Publikation  MSA - Analýza systémů měření - 4. vydání 1.7.2011 Ansicht

MSA - Analýza systémů měření - 4. vydání

MSA - Analýza systémů měření - 4. vydání

Automatische name übersetzung:

MSA - Measurement System Analysis - 4. AuflagePUBLIKATION herausgegeben am 1.7.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis88.20 ohne MWS
88.20

Produktinformation:

Bezeichnung: MSA - Analýza systémů měření - 4. vydání
Zahl der Seiten: 246
Gewicht ca.: 640 g (1.41 Pfund)
Ausgabedatum: 1.7.2011
Land: Tschechische Publikation
Kategorie: Qualität

Die Annotation des Normtextes:

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout směrnice pro posuzování kvality systému měření. Tyto směrnice jsou dosti obecné, aby mohly být použity pro libovolný systém měření, především jsou však určeny pro systémy měření používané v oblasti průmyslu. Řada analýz je vhodná pro jiné typy systémů měření a v příručce jsou uvedeny odkazy a doporučení.

Přínos z využívání postupu založeného na datech je velkou měrou podmíněn kvalitou použitých naměřených dat. Aby se zajistilo, že přínos získaný z použití naměřených dat bude dostatečně velký a mohly se tak ospravedlnit náklady na jeho dosažení, je třeba zaměřit pozornost na kvalitu těchto dat.

Příručka je úvodem k analýze systému měření. Jejím záměrem není omezovat vývoj metod analýzy vhodných pro určité procesy nebo komodity.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.