Publikation  VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality. Výrobní prostředky - 3. vydání 1.4.2018 Ansicht

VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality. Výrobní prostředky - 3. vydání

VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality. Výrobní prostředky - 3. vydání

Name übersetzen

PUBLIKATION herausgegeben am 1.4.2018


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.20 ohne MWS
19.20

Produktinformation:

Bezeichnung: VDA 6.4 - Audit systému managementu kvality. Výrobní prostředky - 3. vydání
Zahl der Seiten: 118
Gewicht ca.: 160 g (0.35 Pfund)
Ausgabedatum: 1.4.2018
Land: Tschechische Publikation
Kategorie: Qualität

Die Annotation des Normtextes:

3. vydání, červen 2017 (české 2018)

Výrobní prostředky jsou jedním z významných faktorů úspěchu v automobilovém průmyslu. Kvalita výrobních prostředků a nástrojů, ale také spolupráce se zákazníky stojí ve středu zájmu těchto oborově specifických pravidel. Vydáním ISO 9001:2015 byla iniciována potřeba aktualizace standardu VDA 6.4, neboť je tento specifický standard postaven na základech ISO 9001.

Doplňkové informace

S tímto standardem jsou sladěny všechny systémové standardy VDA.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe