Preisanzeige: ohne MWS
Angezeigte Währung:
Ordnen nach:

Die Auswahl für "Neue Normen STN" präzisieren nach:    


STN EN ISO 10819:2014/A1 (011424) Änderung

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Merania a hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 2013). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Änderung herausgegeben am 1.7.2019

Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 3740 (011603)

Akustika. Určenie hladín akustického výkonu zdrojov hluku. Pokyny na používanie základných noriem (ISO 3740: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.7.2019

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 3740 (01.07.2001)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN ISO 1996-1 (011621)

Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 1: Základné veličiny a postupy posudzovania (ISO 1996-1: 2016).

Die Norm herausgegeben am 1.7.2019

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN ISO 1996-1 (01.02.2017)
Ausgewählte Ausführung:
Slowakisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN ISO 1996-2 (011621)

Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajšom prostredí. Časť 2: Určovanie hladín akustického tlaku (ISO 1996-2: 2017).

Die Norm herausgegeben am 1.7.2019

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN ISO 1996-2 (01.09.2018)
Ausgewählte Ausführung:
Slowakisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 17201-3 (011685)

Akustika. Hluk zo strelníc. Časť 3: Pravidlá na výpočet šírenia zvuku (ISO 17201-3: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.7.2019

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 17201-3 (01.09.2010)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 14405-2 (014205)

Geometrické špecifikácie výrobkov (GPS). Tolerovanie rozmerov. Časť 2: Iné rozmery ako dĺžkové alebo uhlové rozmery (ISO 14405-2: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.7.2019

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 14405-2 (01.07.2019)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 19232-5 (015034)

Nedeštruktívne skúšanie. Kvalita obrazu rádiogramov. Časť 5: Indikátory kvality obrazu. Stanovenie hodnoty neostrosti obrazu a základného priestorového rozlíšenia použitím dvojdrôtikovej mierky (ISO 19232-5: 2018) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.7.2019

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 19232-5 (01.01.2014)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 19115-2 (019332)

Geografické informácie. Metadáta. Časť 2: Rozšírenia pre obrazové a mriežkové dáta (ISO 19115-2: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.7.2019

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 19115-2 (01.09.2010)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN IEC 60721-2-7/AC (038900) Änderung

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 2-7: Podmienky vyskytujúce sa v prírode. Fauna a flóra. Oprava AC (Norma na priame používanie ako STN).

Änderung herausgegeben am 1.7.2019

Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN IEC 60721-3-2/AC (038900) Änderung

Klasifikácia podmienok prostredia. Časť 3-2: Klasifikácia skupín parametrov prostredia a stupňov ich prísnosti. Doprava a manipulácia. Oprava AC (Norma na priame používanie ako STN).

Änderung herausgegeben am 1.7.2019

Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet

Angezeigter Eintrag von 1 bis 10 aus gesamt 142 Einträgen.


Brauchen Sie Hilfe?
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe