Preisanzeige: ohne MWS
Angezeigte Währung:
Ordnen nach:

Die Auswahl für "Neue Normen STN" präzisieren nach:    


STN EN ISO 28927-1 (011460)

Ručné prenosné mechanizované náradie. Skúšobné metódy hodnotenia emisií kmitania. Časť 1: Uhlové a vertikálne brúsky (ISO 28927-1: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 28927-1 (01.06.2020)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 11200:2014/A1 (011619) Änderung

Akustika. Hluk vyžarovaný strojmi a zariadeniami. Pokyny na používanie základných noriem na určenie emisných hladín akustického tlaku na pracovnom mieste a na iných presne vymedzených miestach (ISO 11200: 2014). Zmena A1 (Norma na priame používanie ako STN).

Änderung herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO/IEC 17029 (015249)

Posudzovanie zhody. Všeobecné princípy a požiadavky na orgány validácie a verifikácie (ISO/IEC 17029: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN P CEN/TS 16702-1 (018512)

Elektronický výber poplatkov. Bezpečné monitorovanie autonómnych mýtnych systémov. Časť 1: Kontrola zhody (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN P CEN/TS 16702-1 (01.08.2015)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN P CEN/TS 16702-2 (018512)

Elektronický výber poplatkov. Bezpečné monitorovanie autonómnych mýtnych systémov. Časť 2: Bezpečnostný záznamník (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN P CEN/TS 16702-2 (01.09.2015)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 12813 (018573)

Elektronický výber poplatkov. Komunikácia na kontrolu zhody pre autonómne systémy (ISO 12813: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 12813 (01.04.2020)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
TNI CEN/TR 17401 (018669)

Inteligentné dopravné systémy. Mestské IDS. Pokyn pre zmiešané prostredie predajcov (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 19107 (019330)

Geografické informácie. Priestorová schéma (ISO 19107: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 19107 (01.04.2005)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 19116 (019333)

Geografické informácie. Služby na určovanie polohy (ISO 19116: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet
STN EN ISO 14713-2 (038261)

Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu železných a oceľových konštrukcií. Časť 2: Žiarové zinkovanie ponorom (ISO 14713-2: 2019) (Norma na priame používanie ako STN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Wir empfehlen eine ähnliche Norm!!
ČSN EN ISO 14713-2 (01.07.2010)
Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


Der Verkauf wurde beendet

Angezeigter Eintrag von 1 bis 10 aus gesamt 110 Einträgen.


Brauchen Sie Hilfe?
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe