ČSN 010193 (010193)

Documentation. Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri

Automatische name übersetzung:

Dokumetace. Richtlinien für die Gründung und Entwicklung von einsprachige Thesauri.NORM herausgegeben am 1.1.1996


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis18.90 ohne MWS
18.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 010193
Zeichen: 010193
Katalog-Nummer: 18419
Ausgabedatum normen: 1.1.1996
SKU: NS-116317
Zahl der Seiten: 52
Gewicht ca.: 156 g (0.34 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Information sciences

Die Annotation des Normtextes ČSN 010193 (010193):

Norma se zabývá některými aspekty výběru lexikálních jednotek a obsahuje doporučené postupy při kontrole slovníku. Zejména je však věnována způsobům stanovení a vyjádření určitých typů vztahů mezi lexikálními jednotkami. Techniky popsané v normě jsou pokud možno založeny na obecných principech, které lze použít v jakékoli tematické oblasti. Norma neobsahuje postupy pro pořádání a vyjádření matematických a chemických vzorců. Není určena pro systémy, v nichž jsou zavedeny techniky plně automatického indexování a v nichž termíny vyskytující se v textu jsou seskupovány podle hledisek stanovených počítačem. Norma se nevztahuje na vypracování rejstříků k publikacím. Příloha A uvádí symboly pro vyjádření vztahů u tezaurů

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe