Die norm ČSN 010254 (010254)

Sampling inspection by attributes

Automatische Übersetzung:

Statistische Attributprüfung (+ Kommentar Kat. Nr 90.283).NORM herausgegeben am 28.12.1974


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (23.50 EUR)

23.50
25.90


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 010254
Zeichen: 010254
Katalog-Nummer: 23
Ausgabedatum normen: 28.12.1974
Zahl der Seiten: 110
Gewicht ca.: 361g (0.80 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN 010254 (010254):

Norma popisuje statistické přejímky srovnáváním, kterých se používá při výběrové kontrole jakosti výrobků a stanoví zásady pro jejich použití. Norma obsahuje popis a tabulky pro tyto typy přejímacích plánů: - pro ověření jakosti jednotlivého souboru: - bezopravné přejímací plány (P1, P2) jedním, dvojím a několikerým výběrem - opravné přejímací plány (P2) jedním a dvojím výběrem - opravné přejímací plány (P2, PL) jedním a dvojím výběrem - pro ověření průměrné jakosti souborů tvořících serii: - bezopravné přejímací plány (PAQL) jedním, dvojím a několikerým výběrem - opravné přejímací plány (PL) jedním a dvojím výběrem - opravné přejímací plány (PL) jedním výběrem pro plynulou výrobu

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.