ČSN EN 61124-ed.2 (010644)

Reliability testing - Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity

Automatische name übersetzung:

Zuverlässigkeitsprüfung - Einhaltung Tests für konstante Ausfallrate und konstante Ausfallintensität.NORM herausgegeben am 1.3.2013


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis33.80 ohne MWS
33.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 61124-ed.2
Zeichen: 010644
Katalog-Nummer: 91990
Ausgabedatum normen: 1.3.2013
SKU: NS-159495
Zahl der Seiten: 116
Gewicht ca.: 379 g (0.84 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 61124-ed.2 (010644):

Ověřovací zkoušky bezporuchovosti jsou jedním ze základních druhů zdrojů dat pro předpověď spolehlivosti zařízení. V této mezinárodní normě je uvedena řada optimalizovaných plánů zkoušek, příslušných operativních charakteristik a očekávaných dob zkoušky. Kromě toho jsou v ní též uvedeny algoritmy pro navrhování plánů zkoušek pomocí programu tabulkového procesoru spolu s návodem, jak tyto plány zvolit. V normě jsou specifikovány postupy zkoušení, zda pozorovaná hodnota intenzity poruch, parametru proudu poruch, střední doby do poruchy (MTTF) a střední doby provozu mezi poruchami (MTBF) je ve shodě s daným požadavkem. Jsou popsány čtyři typy plánů zkoušek: plány zkrácených postupných zkoušek; plány zkoušek ukončených uplynutím doby / poruchou; plány zkoušek ukončených uplynutím pevné kalendářní doby bez nahrazování a kombinované plány zkoušek. Toto třetí vydání normy IEC 61124, které bylo schváleno jako evropská norma EN 61124, obsahuje poměrně velký počet technických a redakčních změn proti druhému vydání spočívajících v odstranění chyb v minulém vydání této normy, zejména v přílohách

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe