Die norm ČSN 011600 (011600)

Acoustics - Terminology

Automatische Übersetzung:

Akustika - Terminologie.NORM herausgegeben am 1.2.2003


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (18.80 EUR)

18.80
20.70


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 011600
Zeichen: 011600
Katalog-Nummer: 64858
Ausgabedatum normen: 1.2.2003
Zahl der Seiten: 80
Gewicht ca.: 240g (0.53 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN 011600 (011600):

Tato původní norma doplňuje ČSN IEC 50(801) o další důležité termíny tak, aby byl v co největší možné míře zajištěn soulad mezi současným stavem poznání a praxí v oboru akustiky. Tato norma obsahuje další aktuální termíny používané v akustice, zejména v normách týkajících se metod měření zvuku, určování emise hluku, ze zvláštním zřetelem na evropské normy typu C - zkušební předpisy pro hluk, určování imise hluku a oborů stavební a prostorové akustiky. Tato norma byla vypracována jako doplňující pomůcka pro zpracovatele norem v oboru akustiky a odkazuje na aktuální revidované normy.

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe