ČSN EN 17119 (015070)

Non-destructive testing - Thermographic testing - Active thermography

Name übersetzen

NORM herausgegeben am 1.7.2019


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.40 ohne MWS
7.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 17119
Zeichen: 015070
Katalog-Nummer: 507745
Ausgabedatum normen: 1.7.2019
SKU: NS-952949
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 17119 (015070):

Tento dokument definuje postupy při nedestruktivním zkoušení pomocí aktivní termografie. Tyto zkušební postupy mohou být aplikovány na různé materiály (např. kompozity, kovy a povlaky) které jsou jmenovány, ale nejsou omezeny na: - zjištění diskontinuit (např. dutiny, praskliny, vměstky, delaminace); - stanovení vrstvy tloušťky nebo dílů; - stanovení a porovnání tepelných a fyzikálních vlastností. Tato norma popisuje získávání dat a analytické postupy pro aktivní termografii a poskytuje informativní postupy pro vhodný výběr budících zdrojů. Kritéria přípustnosti v této normě nejsou stanovena. Aktivní termografie se používá v průmyslové výrobě (např. kompozitní materiály, součásti vozidel, části motorů, části elektráren, spojovací technika, elektronická zařízení) a při údržbě a opravách (např. v letectví, elektrárenství, stavební inženýrství)

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe