ČSN EN 61649 (010653)

Weibull analysis

Automatische name übersetzung:

Weibull-Analyse.NORM herausgegeben am 1.7.2009


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis18.90 ohne MWS
18.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 61649
Zeichen: 010653
Katalog-Nummer: 83630
Ausgabedatum normen: 1.7.2009
SKU: NS-160803
Zahl der Seiten: 68
Gewicht ca.: 204 g (0.45 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 61649 (010653):

Weibullovo rozdělení se používá k modelování dat bez ohledu na to, zda je intenzita poruch stoupající, klesající či konstantní. Weibullovo rozdělení je pružné a přizpůsobivé pro data v širokém rozsahu. U všech objektů je třeba zaznamenávat dobu do poruchy, cykly do poruchy, přepravní vzdálenost, mechanické namáhání nebo obdobné spojité parametry. Rozdělení doby života může být modelováno dokonce i tehdy, jestliže všechny objekty neměly poruchu. V normě jsou popsány numerické a grafické metody pro zakreslení dat do grafu, pro provedení testu dobré shody, k odhadu parametrů dvou nebo tříparametrického Weibullova rozdělení a pro zakreslení konfidenčních mezí do grafu. Je v ní uveden návod, jak interpretovat grafickou závislost v podobě rizika vzniku poruchy jako funkce času, způsobů poruch a možného základního souboru slabých objektů a doby do první poruchy nebo minimální trvanlivosti (dlouhodobé odolnosti) objektů.

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe