ČSN EN 60706-2 (010661)

Maintainability of equipment - Part 2: Maintainability requirements and studies during the design and development phase

Automatische name übersetzung:

Wartbarkeit - Teil 2: Anforderungen an Wartbarkeit und Wartbarkeit Studium in Bühnenbild und Entwicklung.NORM herausgegeben am 1.2.2007


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis14.70 ohne MWS
14.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 60706-2
Zeichen: 010661
Katalog-Nummer: 77629
Ausgabedatum normen: 1.2.2007
SKU: NS-157949
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 144 g (0.32 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 60706-2 (010661):

V této části normy IEC 60706 se zkoumají požadavky na udržovatelnost a související parametry návrhu a používání a rozebírají se některé činnosti nutné k dosažení požadovaných znaků udržovatelnosti a jejich vztah k plánování údržby. Tato norma obsahuje úvod do koncepce udržovatelnosti a návod, jak začlenit udržovatelnost do specifikací a smluv a jak se má udržovatelnost považovat za součást procesu návrhu. Popisuje se v ní obecný přístup k dosažení těchto cílů a je v ní ukázáno, jak mají být znaky udržovatelnosti specifikovány v dokumentu s požadavky nebo ve smlouvě. Jejím účelem je vymezit rozsah úvah, když se znaky udržovatelnosti začleňují jako požadavky na vývoj nebo obstarání objektu. Dále jsou v normě popsány studie udržovatelnosti v etapách předběžného a podrobného návrhu a jejich vztah k jiným úkolům udržovatelnosti a zajištěnosti údržby popsaným v přidružených normách. Jsou do ní též začleněny záležitosti týkající se udržovatelnosti při přezkoumání návrhu. Záměrem je, aby zákazníci obstarávající si jednotlivé objekty zařízení shledali tuto normu užitečnou v tom smyslu, že jim pomůže stanovit své cíle udržovatelnosti a s nimi sdružené programy udržovatelnosti

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe