Die norm ČSN IEC 60300-3-10 (010690)

Dependability management - Part 3-10: Application guide - Maintainability

Automatische Übersetzung:

Zuverlässigkeitsmanagement - Teil 3-10: Anwendungsleitfaden - Wartbarkeit.NORM herausgegeben am 1.11.2001


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (10.80 EUR)

10.80
11.90


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN IEC 60300-3-10
Zeichen: 010690
Katalog-Nummer: 62585
Ausgabedatum normen: 1.11.2001
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN IEC 60300-3-10 (010690):

Tato norma, která je součástí řady norem ČSN IEC 60300-3, je návod k použití pro udržovatelnost. Je možné ji používat při uplatňování programu udržovatelnosti pokrývajícího etapy zahájení, vývoje a provozu výrobku, který je součástí úkolů popsaných v ČSN IEC 60300-2. V této normě se poskytuje návod na to, jak se u těchto úkolů mají brát v úvahu hlediska údržby, aby se dosáhlo optimální udržovatelnosti. Zásady stanovené v této normě lze aplikovat podle požadavků tak, že se program udržovatelnosti přizpůsobí, aby vyhovoval potřebám konkrétního projektu.

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe