ČSN EN 61160 (010678)

Design review

Automatische name übersetzung:

Entwurfsprüfung.NORM herausgegeben am 1.6.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.70 ohne MWS
12.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 61160
Zeichen: 010678
Katalog-Nummer: 75830
Ausgabedatum normen: 1.6.2006
SKU: NS-159675
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Quality in generalResearch and development

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 61160 (010678):

V této mezinárodní normě jsou uvedena doporučení pro praktické provádění postupů přezkoumání návrhu jako prostředku pro ověření, že byly splněny požadavky na vstupy pro návrh, a pro stimulaci zlepšování procesu. Přezkoumání návrhu usnadňuje posouzení stavu návrhu vzhledem ke vstupním požadavkům, umožňuje identifikovat příležitosti ke zlepšování a vede manažera návrhu k vhodným opatřením. Urychluje vyzrávání produktu snížením doby potřebné k ustálení podrobností návrhu a umožňuje, aby realizace produktu postupovala bez častých přerušení. Přezkoumání návrhu může též stimulovat včasné zlepšování produktu. V této normě jsou poskytovány směrnice pro plánování a provádění přezkoumání návrhu a specifické podrobnosti týkající se příspěvků odborníků v oboru bezporuchovosti, udržovatelnosti, zajištěnosti údržby, pohotovosti a bezpečnosti. Je v ní popsáno vhodné složení týmu pro přezkoumání návrhu a pravomoci a odpovědnosti jeho členů a je podrobně popsán celý proces přezkoumání návrhu. Záměrem je, aby tato norma byla aplikována především během etapy návrhu a vývoje v životním cyklu produktu jako účinný nástroj jeho managementu spolehlivosti.

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe