ČSN EN 62491 (013733)

Industrial systems, installation and equipment and industrial products - Labelling of cables and cores

Automatische name übersetzung:

Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte - eine beschreibende Kennzeichnung Kabel und Adern.NORM herausgegeben am 1.4.2009


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.10 ohne MWS
12.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 62491
Zeichen: 013733
Katalog-Nummer: 83000
Ausgabedatum normen: 1.4.2009
SKU: NS-162202
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 62491 (013733):

Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty Popisné označování kabelů a žil Popisné označování kabelů a žil je potřebné u rozsáhlých systémů nebo instalací, a tam, kde použitá označení, provedená pouze výrobcem kabelů, nejsou jednoznačná. Tato norma obsahuje pravidla a návody pro popisné označování kabelů a žil používaných v průmyslových instalacích, v zařízeních a předmětech, s cílem dodržení jasného vztahu mezi technickou dokumentací a skutečným zařízením a z jiných důvodů. Jsou popsány a stanoveny čtyři způsoby: použití barevných kabelů a označených žil; doplňkové identifikační označení; doplňkové označení spoje; a doplňkové označení signálem. Předmětem této normy není vlastní provedení označovacích štítků (popisných návlaček apod.), pro ně použitý materiál, jakož i označení kabelových svazků, kabelů a žil provedené výrobcem

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe