ČSN EN 62502 (010676)

Analysis techniques for dependability - Event tree analysis (ETA)

Automatische name übersetzung:

Zuverlässigkeit Analysetechniken - Ereignisbaumanalyse (ETA).NORM herausgegeben am 1.7.2011


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis15.10 ohne MWS
15.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 62502
Zeichen: 010676
Katalog-Nummer: 88039
Ausgabedatum normen: 1.7.2011
SKU: NS-162214
Zahl der Seiten: 44
Gewicht ca.: 132 g (0.29 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 62502 (010676):

V této normě jsou specifikovány základní principy analýzy stromu událostí a je v ní uveden návod pro modelování následků iniciační události, jakož i pro kvalitativní a kvantitativní analýzu těchto následků v kontextu ukazatelů vztahujících se ke spolehlivosti a riziku. Jsou v ní definovány základní termíny a je popsáno použití značek a způsobů jejich grafické reprezentace, jsou specifikovány procedurální kroky při konstrukci stromu událostí, je popsán postup vypracování předpokladů, omezení a přínosů provedení analýzy, je uveden vztah k jiným technikám týkajícím se spolehlivosti a rizika a jsou uvedeny směrnice pro kvalitativní a kvantitativní hlediska vyhodnocení analýzy. Norma je doplněna praktickými příklady. Tato norma je vhodná pro všechna průmyslová odvětví, ve kterých se mají posoudit ukazatele vztahující se ke spolehlivosti a riziku

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe