ČSN EN 62656-1 (013746)

Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcel

Automatische name übersetzung:

Standardisierte Produktregistrierung und Datenblätter- Teil 1: Die logische Struktur der Datenfelder. ( In Englisch, ist der Text Teil einer Kopie ).NORM herausgegeben am 1.6.2015


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis54.30 ohne MWS
54.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN 62656-1
Zeichen: 013746
Katalog-Nummer: 97608
Ausgabedatum normen: 1.6.2015
SKU: NS-588899
Zahl der Seiten: 234
Gewicht ca.: 733 g (1.62 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

IT applications in industry

Die Annotation des Normtextes ČSN EN 62656-1 (013746):

Tato část IEC 62656 specifikuje logickou strukturu souboru tabulkových procesorů (elektronicky zpracovatelných datových tabulek), použitých jako "datová pole", pro definování, přenos a zaznamenání ontologie (určení a výskytu) produktu. Takové popisy ontologie se v různé literatuře nebo oborech někdy nazývají "referenční slovníky". Logická datová struktura uvedená v této normě se nazývá "ontologický model s datovými poli" nebo zkráceně "POM" (Parcellized Ontology Model. Tento ontologický model zohledňuje modelování nebo modifikování ontologického modelu jako souboru dat o výskytu, což umožňuje vyvíjet ontologický model v průběhu času. Tato část IEC 62656 také obsahuje standardní vztahy mezi metadaty slovníkových datových polí ve formátu tabulkového procesoru, který odpovídá této normě, a metadaty uvedenými v IEC 61360-2 v rámci modelu EXPRESS pro výměnu slovníku

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.