ČSN EN ISO 10846-5 (011676)

Acoustics and vibration - Laboratory measurement of vibro-acoustic transfer properties of resilient elements - Part 5: Driving point method for determination of the low-frequency transfer stiffness of resilient supports for translatory motion

Automatische name übersetzung:

Akustik und Schwingungstechnik - Laborverfahren zur Messung der vibro-akustischen Transfereigenschaften elastischer Elemente - Teil 5: Verfahren Antriebspunkt für die Bestimmung der Niederfrequenz-Übertragungssteifigkeit elastischer Stützelemente für translatorische Bewegung.NORM herausgegeben am 1.9.2009


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.40 ohne MWS
13.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 10846-5
Zeichen: 011676
Katalog-Nummer: 84101
Ausgabedatum normen: 1.9.2009
SKU: NS-164254
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 10846-5 (011676):

Tato část EN ISO 10846 specifikuje metodu měření v budicím bodě pro určení funkce nízkofrekvenční přenosové dynamické tuhosti pro translace pružných podpor při specifikovaném předepnutí. Metoda se týká laboratorního měření vibrací a sil na vstupní straně při blokované výstupní straně a nazývá se "metoda měření v budicím bodě". Tuhost, která je výsledkem měření vstupní výchylky (rychlosti, zrychlení) a vstupní síly se nazývá vstupní dynamická tuhost. Tuto metodu lze užít pro určení přenosové dynamické tuhosti pouze při nízkých frekvencích, kdy se sobě rovnají vstupní dynamická tuhost a přenosová tuhost. Metoda je aplikovatelná na zkušební prvky s rovnoběžnými přírubami. Pružné prvky, na které se vztahuje tato část EN ISO 10846, jsou ty, které jsou použity ke snížení a) přenosu vibrací v dolní části rozsahu slyšitelných frekvencí (typicky 20 Hz až 200 Hz) na konstrukci, která může na příklad vyzařovat zvuk šířený tekutinou (vzduchem, vodou nebo jinou tekutinou), a b) přenosu nízkofrekvenčních vibrací (typicky od 1 Hz do 80 Hz), které mohou na příklad působit na osoby nebo mohou způsobit poškození konstrukcí jakékoliv velikosti, jestliže jsou vibrace příliš mohutné. Tato část EN ISO 10846 zahrnuje měření translací (posuvů) ve směru normály a v příčných směrech k přírubám. Metoda pokrývá frekvenční rozsah od f1 = 1 Hz do horní mezní frekvence fUL. V typickém případě 50 Hz fUL 200 Hz. Data, získaná podle metody specifikované v této části EN ISO 10846, mohou být použita pro: - informace o výrobcích, které poskytují výrobci nebo dodavatelé; - informace v průběhu vývoje výrobku; - řízení jakosti; a - výpočet přenosu vibrací přes izolátory.Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.