ČSN EN ISO 11442 (013196)

Technical product documentation - Document management

Automatische name übersetzung:

Technische Dokumentation - Handhabung von Dokumenten.NORM herausgegeben am 1.11.2006


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.70 ohne MWS
7.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11442
Zeichen: 013196
Katalog-Nummer: 77055
Ausgabedatum normen: 1.11.2006
SKU: NS-164689
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11442 (013196):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11442:2006. Touto normou se ruší a nahrazuje ČSN EN ISO 11442-1 až -4 (01 3196) z prosince 1997. Norma stanoví základní pravidla pro zacházení s technickou dokumentací, zejména s výkresy součástí a zařízení, a to od jejich vzniku přes schvalování, distribuci po provádění změn až k jejich zrušení.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 11442:2006/Z1 (013196) Änderung

Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty.

Änderung herausgegeben am 1.1.2019

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (6.40 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
6.40


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe