ČSN EN ISO 3098-5 (013115)

Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks

Automatische name übersetzung:

Technische Dokumentation - Beschriftung - Teil 5: lateinischen Alphabets, Ziffern und Markierungen für CAD.NORM herausgegeben am 1.2.1999


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.90 ohne MWS
19.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 3098-5
Zeichen: 013115
Katalog-Nummer: 54981
Ausgabedatum normen: 1.2.1999
SKU: NS-167993
Zahl der Seiten: 72
Gewicht ca.: 216 g (0.48 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 3098-5 (013115):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3098-5:1997. Evropská norma EN ISO 3098-5:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3098-5:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN EN) ISO 3098 se skládá z následujících částí: Část 0: Všeobecná ustanovení, Část 1: Běžně užívaná písmena, Část 2: Řecká abeceda, Část 3: Diakritická znaménka a značky pro písmena Latinské abecedy, Část 4: Cyrilice, Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD. Tato pátá část mezinárodní normy (ČSN EN) ISO 3098 stanoví v souladu s dalšími částmi této normy obecné požadavky na písmo užívané při počítačovém navrhování a vyhotovení technických dokumentů, zejména výkresové dokumentace. Norma zahrnuje základní ustanovení a pravidla pro písmo CAD při použití počítačových popisovacích a kreslicích systémů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na písmo CAD, kapitolu 6 - Uspořádání, kapitolu 7 - Označování a kapitolu 8 - Tvary písma, s mnoha nákresy. ČSN EN ISO 3098-5 (01 3115) byla vydána v únoru 1999

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe