Die norm ČSN EN ISO 11688-1 (011682)

Acoustics - Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment - Part 1: Planning

Automatische Übersetzung:

Akustik - Richtlinien für die Gestaltung von Maschinen und Anlagen mit geringer Geräuschentwicklung - Teil 1: Planung.NORM herausgegeben am 1.3.2010


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.30 EUR)

11.30
12.40


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 11688-1
Zeichen: 011682
Katalog-Nummer: 85574
Ausgabedatum normen: 1.3.2010
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 11688-1 (011682):

Tato mezinárodní technická zpráva je pomocným prostředkem k porozumění základním pojmům snižování hluku strojů a zařízení. Zde uvedené doporučené postupy jsou určeny k tomu, aby pomohly konstruktérům v libovolném stupni vývoje ke snížení hluku konečného výrobku. Metodický vývoj výrobků byl volen jako základ pro strukturu tohoto dokumentu (viz kapitola 4). Seznam pravidel používaných při vývoji uvedený v této mezinárodní technické zprávě není úplný. Ke snížení hluku během návrhu mohou být užity i jiné technické prostředky, pokud je jejich účinnost stejná nebo vyšší. K řešení problémů, které jsou mimo předmět této mezinárodní technické zprávy, mohou konstruktéři využít bibliografii v příloze D, kde je prezentován obecný stav akustických příruček v době vydání. Dále jsou uvedeny odkazy na četné technické publikace pojednávající o akustických problémech

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe