ČSN EN ISO 19232-3 (015031)

Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 3: Image quality classes

Automatische name übersetzung:

Zerstörungsfreie Prüfung - Bildgüte von Durchstrahlungsaufnahmen - Teil 3: Klassen von Bildqualität.NORM herausgegeben am 1.1.2014


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.00 ohne MWS
8.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 19232-3
Zeichen: 015031
Katalog-Nummer: 94443
Ausgabedatum normen: 1.1.2014
SKU: NS-167125
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Non-destructive testing

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 19232-3 (015031):

Tato část ISO 19232 specifikuje minimální hodnoty kvality obrazu pro zajištění rovnoměrné radiografické kvality. Používá se u dvou typů měrek kvality obrazu, jak je podrobně uvedeno v ISO 19232-1 pro drátkovou měrku kvality obrazu a ISO 19232-2 pro měrku typu stupeň/otvor, a u dvou metod specifikovaných v ISO 5579. Po definování základních pojmů používaných v této normě jsou uvedeny třídy kvality obrazu A a B používané při prozařování přes jednu a přes dvě stěny. Závěrečné kapitoly řeší způsoby uspořádání měrek na zkoušeném objektu a rovněž metodiku pro stanovení hodnot kvality obrazu. Novou je kapitola diskutující hodnoty kvality obrazu u radiografie využívající záření gama

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe