ČSN EN ISO 8015 (014204)

Geometrical product specifications (GPS) - Fundamentals - Concepts, principles and rules

Automatische name übersetzung:

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Grundlagen - Konzepte, Grundsätze und Regeln.NORM herausgegeben am 1.2.2012


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.90 ohne MWS
7.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 8015
Zeichen: 014204
Katalog-Nummer: 89974
Ausgabedatum normen: 1.2.2012
SKU: NS-169489
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Mechanical engineering drawings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 8015 (014204):

Tato mezinárodní norma specifikuje základní pojmy, principy a pravidla platná pro vytváření, interpretaci a aplikaci všech ostatních mezinárodních norem, technických specifikací a technických zpráv, které se týkají rozměrových a geometrické specifikace produktů (GPS) a jejich ověřování. Tato mezinárodní norma platí pro interpretaci GPS indikátorů na všech typech výkresů. Pro účely této mezinárodní normy bude termín "výkres" interpretován v co nejširším slova smyslu, které zahrnuje celý soubor dokumentace specifikujících obrobek

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe