ČSN ISO 10135 (013154)

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical produkt documentation (TPD)

Automatische name übersetzung:

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Indikatoren Zeichnung Formteile in der technischen Produktdokumentation (TDP).NORM herausgegeben am 1.11.2008


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.40 ohne MWS
19.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10135
Zeichen: 013154
Katalog-Nummer: 82133
Ausgabedatum normen: 1.11.2008
SKU: NS-177133
Zahl der Seiten: 56
Gewicht ca.: 168 g (0.37 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Mechanical engineering drawings

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10135 (013154):

Norma uvádí pravidla a zvyklosti indikace formovaných součástí v technické výrobní dokumentaci. Termín "formovaná součást" v této mezinárodní normě pokrývá odlévané, kované, vstřikované a další součásti, vyráběné s použitím forem. V normě je specifikován způsob indikace na výkrese formované součásti například k umožnění vyjmutí součásti z formy, jako jsou dělicí plochy či úkosy a další potřebné komponenty formy, například hradla, nálitky, průduchy, vyhazovače atd. způsobující nezbytné nedokonalosti povrchu. Tyto úchylky od ideálního geometrického tvaru jsou indikovány na výkrese tak, aby výsledná součást z tohoto hlediska splňovala zamýšlenou funkci. Norma také specifikuje proporce a rozměry grafických značek použitých pro jejich zobrazení.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 10135:2008/Z1 (013154) Änderung

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP).

Änderung herausgegeben am 1.9.2010

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.00


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe