ČSN ISO 10135 (013154)

Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical produkt documentation (TPD)

Automatische name übersetzung:

Geometrische Produktspezifikation (GPS) - Indikatoren Zeichnung Formteile in der technischen Produktdokumentation (TDP).NORM herausgegeben am 1.11.2008


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis20.90 ohne MWS
20.90

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 10135
Zeichen: 013154
Katalog-Nummer: 82133
Ausgabedatum normen: 1.11.2008
SKU: NS-177133
Zahl der Seiten: 56
Gewicht ca.: 168 g (0.37 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Mechanical engineering drawings

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 10135 (013154):

Norma uvádí pravidla a zvyklosti indikace formovaných součástí v technické výrobní dokumentaci. Termín "formovaná součást" v této mezinárodní normě pokrývá odlévané, kované, vstřikované a další součásti, vyráběné s použitím forem. V normě je specifikován způsob indikace na výkrese formované součásti například k umožnění vyjmutí součásti z formy, jako jsou dělicí plochy či úkosy a další potřebné komponenty formy, například hradla, nálitky, průduchy, vyhazovače atd. způsobující nezbytné nedokonalosti povrchu. Tyto úchylky od ideálního geometrického tvaru jsou indikovány na výkrese tak, aby výsledná součást z tohoto hlediska splňovala zamýšlenou funkci. Norma také specifikuje proporce a rozměry grafických značek použitých pro jejich zobrazení.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 10135:2008/Z1 (013154) Änderung

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP).

Änderung herausgegeben am 1.9.2010

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.10 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.10


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.