Die norm ČSN IEC 60319 (010612)

Presentation and specification of realibility data for electronic components

Automatische Übersetzung:

Präsentation und Beschreibung der Zuverlässigkeitsdaten für elektronische Bauteile.NORM herausgegeben am 1.8.2000


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.30 EUR)

7.30
8.00


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN IEC 60319
Zeichen: 010612
Katalog-Nummer: 59695
Ausgabedatum normen: 1.8.2000
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN IEC 60319 (010612):

Tato mezinárodní norma obsahuje návod pro sběr a prezentaci dat vztahujících se k bezporuchovosti elektronických součástek. Dodržování takového návodu nutí k přesnosti a úplnosti podávání zpráv a může zlepšit jakost sledovaných objektů a jejich částí. Kromě toho taková prezentace usnadňuje výměnu informací o bezporuchovosti mezi všemi zainteresovanými stranami a umožňuje porovnávat údaje o bezporuchovosti různých typů součástek od různých výrobců.

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe