ČSN ISO 13373-1 (011440)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 1: General procedures

Automatische name übersetzung:

Zustandsüberwachung und -diagnostik von Maschinen - Schwingungszustandsüberwachung - Teil 1: Allgemeine Verfahren.NORM herausgegeben am 1.5.2003


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.40 ohne MWS
19.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 13373-1
Zeichen: 011440
Katalog-Nummer: 67076
Ausgabedatum normen: 1.5.2003
SKU: NS-177700
Zahl der Seiten: 52
Gewicht ca.: 156 g (0.34 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 13373-1 (011440):

Základním účelem monitorování stavu vibrací strojů je poskytování informací o provozním stavu strojů pro zabezpečení a pro prediktivní údržbu. Nedílnou součástí tohoto procesu je hodnocení stavu vibrací stroje za dobu provozu. Účelem této části ČSN ISO 13373 je podporovat použití uznávaných postupů pro sběr dat a hodnocení měření vibrací pro účely monitorování stavu. Na rozdíl od dynamických zkoušek, které se používají pro účely diagnostiky nebo přejímky, monitorování stavu zahrnuje sběr dat, která mohou být porovnávána za určité časové období a zvýrazňuje spíše změny dynamického chování než jakékoliv samotné určité chování.

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe