ČSN ISO 16063-21 (011417)

Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer

Automatische name übersetzung:

Verfahren zur Kalibrierung von Schwingungs- und Stoßwandler - Teil 21: Schwingungskalibrierung durch Vergleich mit einem Referenzgeber.NORM herausgegeben am 1.8.2004


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.60 ohne MWS
13.60

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 16063-21
Zeichen: 011417
Katalog-Nummer: 70763
Ausgabedatum normen: 1.8.2004
SKU: NS-178013
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 16063-21 (011417):

Norma popisuje kalibraci snímačů přímočarých vibrací metodou porovnání. Ačkoliv popisuje především kalibraci přímým porovnáním s etalonem kalibrovaným primárními metodami, lze popsané metody použít mezi dalšími úrovněmi kalibrační hierarchie. Norma specifikuje postupy používané při kalibracích snímačů přímočarých vibrací metodou porovnaní ve frekvenčním rozsahu od 0,4 Hz do 10 kHz. Primárně je určena těm, kteří mají podle požadavku postupovat podle normových metod ISO při měření vibrací za laboratorních podmínek, kdy je nejistota měření relativně nízká. Mohou se použít také v provozních podmínkách, kdy může být nejistota měření relativně vysoká. Na základě znalosti o všech významných zdrojích nejistoty, které ovlivňují kalibraci, lze pomocí metod uvedených v této části normy zhodnotit rozšířenou nejistotu. Norma pokrývá také posouzení nejistot při kalibracích prováděných pomocí kontrolního etalonu. Kalibrace prováděné metodou porovnání v souladu s touto normou vyžadují, aby se uvážily podmínky prostředí při kalibraci referenčního snímače.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 16063-21:2004/Amd.1 (011417) Änderung

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.

Änderung herausgegeben am 1.9.2016

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.50


AUF LAGER

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN ISO 16063-21:2004/Oprava1 (011417) Korrektur

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.

Korrektur herausgegeben am 1.2.2010

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.20


AUF LAGER

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.