ČSN ISO 16063-1 (011417)

Methods for the calibration and shock transducers - Part 1: Basic concepts

Automatische name übersetzung:

Verfahren zur Kalibrierung von Schwingungs- und Stoßwandler - Teil 1: Grundlagen.NORM herausgegeben am 1.1.2000


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.20 ohne MWS
12.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 16063-1
Zeichen: 011417
Katalog-Nummer: 57938
Ausgabedatum normen: 1.1.2000
SKU: NS-178010
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 16063-1 (011417):

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 16063-1:1998. Mezinárodní norma ISO 16063-1:1998 má status české technické normy. (ČSN) ISO 16063 se bude skládat z následujících částí: Část 1: Základní pojetí, Část 2: Primární kalibrace, Část 3: Sekundární kalibrace a Část 4: Kalibrace vlivů prostředí. Části 2 až 4 se připravují a budou se skládat z revizí částí 1 až 23 ISO 5347. Tato první část normy (ČSN) ISO 16063 popisuje metody kalibrace snímačů vibrací a rázů. Kromě citlivosti obsahuje také metody měření dalších charakteristik. Za vybranou metodu byla zvolena jedna primární metoda kalibrace (viz čl.5.2.1). Popsány jsou rovněž porovnávací metody kalibrace pro vibrace a rázy (viz 5.3). Podrobnější popisy jsou uvedeny v částech 1 až 23 ISO 5347 (viz citace [1] až [22] v Příloze "Bibliografie"). Tato část platí pro snímače přímočarého zrychlení, rychlosti a výchylky s trvalým odečtem a doporučuje vybranou metodu, která se ukázala jako metoda poskytující spolehlivé a reprodukovatelné výsledky. Neplatí pro metody kalibrace úhlových snímačů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Měřené charakteristiky, kapitolu 5 - Metody kalibrace a kapitolu 6 - Vyjádření nejistoty měření. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a Bibliografii. ČSN ISO 16063-1 (01 1417) byla vydána v lednu 2000

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 16063-1:2000/Amd.1 (011417) Änderung

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí.

Änderung herausgegeben am 1.2.2017

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.20


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe