ČSN ISO 18312-1 (011474)

Mechanical vibration and shock - Measurement of vibration power flow from machines into connected support structures - Part 1: Direct method

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen und Stöße - Messung der Schwingungsleistungsfluss von Maschinen in Verbindung Unterstützungsstrukturen - Teil 1: Direkte Methode.NORM herausgegeben am 1.11.2012


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis9.00 ohne MWS
9.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 18312-1
Zeichen: 011474
Katalog-Nummer: 91692
Ausgabedatum normen: 1.11.2012
SKU: NS-178153
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 18312-1 (011474):

Tato část ISO 18312 stanovuje metodu pro hodnocení vibračního výkonu emitovaného stroji nebo potrubím, nadále uváděné jako stroje, za provozních podmínek do nosných konstrukcí, ke kterým jsou stroje připojeny přímo pomocí šroubových spojů. Tato část ISO 18312 stanovuje metodu hodnocení emitovaných složek vibračního výkonu v šesti stupních volnosti kartézského souřadného systému v každém spoji, tj. tři translační a tři rotační složky. Vibrační výkon je určen zpracováním signálů od snímačů síly a rychlosti (nebo zrychlení) připevněných na šroubových spojích při uvažovaných provozních podmínkách. Tato metoda je použitelná u strojů za předpokladu, že jejich vibrace lze charakterizovat jako stacionární náhodný proces. Složky emitovaného vibračního výkonu ve frekvenční oblasti se získají výpočtem vzájemného spektra dvojic naměřené síly a rychlosti v daném úzkém pásmu v každém šroubovém spoji. Tato přímá metoda předpokládá, že nosné konstrukce jsou adekvátně tuhé a tudíž není aplikovatelná na případy, kdy základ nebo nosné konstrukce jsou pružné, které potenciálně mohou přijít do stavu rezonance v uvažovaném frekvenčním rozsahu. Praktické frekvenční meze metody jsou stanoveny v této části ISO 18312. Tuto část ISO 18312 lze použít v provozních podmínkách pro: a) specifikaci emise vibračního výkonu strojů na (šroubových) spojích; b) zjištění závažnosti vibračního výkonu; c) řešení diagnostických problémů; d) plánování opatření pro řízení vibrací

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.