ČSN ISO 3494 (010236)

Statistical interpretation of data. Power of tests relating to means and variances

Automatische name übersetzung:

Statistische Auswertung von Daten. Festigkeitsprüfungen der Mittelwerte und Varianzen.NORM herausgegeben am 1.3.1996


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.70 ohne MWS
19.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 3494
Zeichen: 010236
Katalog-Nummer: 18916
Ausgabedatum normen: 1.3.1996
SKU: NS-178832
Zahl der Seiten: 48
Gewicht ca.: 144 g (0.32 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 3494 (010236):

Norma je jednou z řady norem věnovaných statistické interpretaci údajů. Záměrem této řady norem je podat správnou interpretaci statistik vypočtených z daných údajů a tím vytvořit předpoklad pro správné použití získaných výsledků při zkoušení, při různých aplikacích statistických metod a při aplikacích jiných norem ISO a IEC, které tyto normy o statistických metodách využívají. Norma těsně navazuje na ČSN ISO 2854 (01 0234) Statistická interpretace údajů. Odhady a testy středních hodnot a rozptylů a zabývá se otázkami rizika druhého druhu a silou testu. Norma obsahuje následující porovnávací testy: - porovnání střední hodnoty s danou hodnotou (rozptyl známý) - porovnání střední hodnoty s danou hodnotou (rozptyl neznámý) - porovnání dvou středních hodnot (rozptyly známé) - porovnání dvou středních hodnot (rozptyly neznámé, ale považované za stejné) - porovnání rozptylu nebo směrodatné odchylky s danou hodnotou - porovnání dvou rozptylů nebo dvou směrodatných odchylek

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe