ČSN ISO 639-1 (010182)

Codes for the representation of names of languages - Part 1: Alpha-2 code

Automatische name übersetzung:

Codes für die Darstellung der Namen der Sprachen - Teil 1: Die Zwei-Buchstaben-Code.NORM herausgegeben am 1.10.2003


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis15.80 ohne MWS
15.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 639-1
Zeichen: 010182
Katalog-Nummer: 68450
Ausgabedatum normen: 1.10.2003
SKU: NS-179673
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Information sciences

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 639-1 (010182):

Norma ISO 639 stanovuje dva soubory kódů jazyka, jednak dvoupísmenný kód (ISO 639-1), jednak třípísmenný kód (ISO 639-2) pro názvy jazyků. ISO 639-1 byla vypracována především pro využití v terminologii, lexikografii a lingvistice. ISO 639-2 zahrnuje všechny jazyky obsažené v ISO 639-1 a navíc všechny další jazyky a jazykové skupiny, které mohou být kódovány pro speciální účely, je-li třeba větší specifičnosti v kódování. Jazyky uvedené v ISO 639-1 jsou podsouborem jazyků uvedených v ISO 639-2; každý prvek kódu jazyka ve dvoupísmenném kódu má odpovídající prvek kódu jazyka v třípísmenném kódu, nikoliv však bezpodmínečně naopak. Oba soubory kódů jazyka je třeba chápat jako soubory otevřené. Kódy byly vypracovány pro využití v terminologii, lexikografii, informatice a dokumentaci (tj. pro knihovny, informační služby a nakladatelství) a v lingvistice. ISO 639-1 obsahuje také směrnice pro tvoření prvků kódu jazyka a jejich použití v některých aplikacích.

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe