ČSN ISO 6897 (011420)

Guidelines for the evaluation of the response of occupants of fixed structures, especially buildings and off-shore structures, to low-frequency horizontal motion (0,063 to 1 Hz)

Automatische name übersetzung:

Richtlinien für die Beurteilung der Reaktion Bewohner von Gebäuden, insbesondere Gebäude und Meeresplattformen niederfrequente horizontale Bewegung (0063 bis 1 Hz).NORM herausgegeben am 1.10.1994


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.30 ohne MWS
7.30

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 6897
Zeichen: 011420
Katalog-Nummer: 16660
Ausgabedatum normen: 1.10.1994
SKU: NS-179857
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Acoustics in building. Sound insulation

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 6897 (011420):

Norma obsahuje ISO 6897:1984. Týká se typické odezvy lidí na horizontální pohyb stavebních konstrukcí v kmitočtové oblasti 0,063 až 1 Hz. Doporučení jsou kategorizována podle způsobu využití konstrukce a v případě kotvených mořských plošin také podle povahy vykonávané činnosti. Úrazy obyvatel stavební konstrukce způsobené vibracemi konstrukce nejsou předmětem této mezinárodní normy. Celkové vibrace způsobené vibracemi stavby vyvolanými zřídka se vyskytují vnějšími silami vyvozovanými prostředím, se posuzují samostatně a nezávisle na celkových vibracích způsobených vibracemi stavby, které jsou vyvolány často se vyskytujícím působením sil. Často působící síly mohou vznikat z vnějších zdrojů, strojů nebo stavebního zařízení jako jsou výtahy, ventilátory, klimatizace, vytápěcí a instalační jednotky. Norma obsahuje jak údaje o hodnotách prahu vjemu nízkofrekvenčního horizontálního pohybu konstrukce, tak o hodnotách, o kterých se předpokládá, že vyvolají minimální námitky. Tato mezinárodní norma se zabývá třemi kategoriemi lidské odezvy na vibrace konstrukcí: a) základní prahový účinek; b) obtěžování, poplachová reakce a strach, které mohou být spojeny s menšími či většími úrovněmi nepříznivých připomínek nebo námitek; c) narušování činností. Za pozornost stojí především příloha k normě, protože obsahuje: Posuzování vibrací staveb s ohledem na jejich působení na člověka. Je rozdělena na posuzování zřídka vznikajících vibrací nevýrobních budov při dějích, jejichž trvání nepřesahuje 10 min, resp. stejných vibrací, jejichž trvání přesahuje 10 min a konečně na posuzování často se vyskytujících vibračních dějů o trvání delším než 10 min v budovách určených pro zvláštní účely. V příloze jsou také dva grafy, obsahující navrhované přijatelné hodnoty horizontálního pohybu nevýrobních budov a dále průměrný a dolní práh vjemu horizontálního pohybu člověkem. ČSN ISO 6897 (01 1420) byla vydána v říjnu 1994

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.