ČSN ISO 7574-4 (011614)

Acoustic. Statistical methods for determinig and verifying stated noise emission values of machinery and equipment. Part 4: Methods for stated values for batches of machines

Automatische name übersetzung:

Acoustics. Statistische Verfahren zur Festlegung und Nachprüfung festgelegten Geräuschemissionswerte von Maschinen und Geräten. Teil 4: Verfahren für die Serienmaschinen.NORM herausgegeben am 1.8.1993


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.80 ohne MWS
8.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 7574-4
Zeichen: 011614
Katalog-Nummer: 28683
Ausgabedatum normen: 1.8.1993
SKU: NS-180088
Zahl der Seiten: 20
Gewicht ca.: 60 g (0.13 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by machines and equipment

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 7574-4 (011614):

Všeobecný úvod k této čtyřdílné řadě norem ISO 7574 je uveden v ISO 7574-1. Tato část 4 ČSN ISO 7574 obsahuje pokyny ke stanovení štítkové hodnoty LC subjektům stanovujícím požadavky na štítkování a stanovuje statistické metody pro ověření emise hluku strojů nebo zařízení se zřetelem na štítkovou hodnotu. Účelem této (čtvrté) části ČSN ISO 7574 je pomoci těm, kteří odpovídají za stanovený postup určování štítkové hodnoty konkrétních druhů strojů. Je také určen pro subjekty stanovující štítkovou hodnotu, které chtějí, aby jejich série strojů obstály při ověření v souhlase se specifikami uvedenými ve stanovených postupech určování štítkové hodnoty podle kapitoly 7 této části normy. Tato 4. část ISO 7574 se nezabývá následky, které nastanou, jestliže ověření nepotvrdí platnost hodnot, udaných pro sérii strojů. Podobně, jako v druhé a třetí části této normy, se i tato čtvrtá část zabývá jen směrnicemi pro subjekt, stanovující štítkovou hodnotu (kap. 5) a způsobem jejího ověřování u série strojů (kap. 6). Jde ovšem o velmi podrobné údaje - na rozdíl od částí 2 a 3. Kromě toho je normalizována i kapitola 7: "Informace uvedené ve stanovením postupu určování štítkové hodnoty konkrétního druhu strojů." Za pozornost stojí i přílohy. V příloze A jsou uvedeny operativní charakteristiky a příklady přejímky jedním, dvojím a postupným výběrem. V příloze B jsou obsaženy směrnice pro odhad směrodatných odchylek a pro používání operativních charakteristik. ČSN ISO 7574-4 (01 1614) byla vydána v květnu 1993. ČSN ISO 7574-4, spolu s ČSN ISO 7574-1 až ČSN ISO 7574-3 nahradila ČSN 01 1614 z 17.12.1987

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.