ČSN ISO 8297 (011668)

Acoustics. Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment. Engineering method

Automatische name übersetzung:

Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Produktionstätigkeit mit mehr Ressourcen für die Bewertung der Schalldruckpegel in der Umgebung - Verfahren.NORM herausgegeben am 1.1.1997


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.80 ohne MWS
8.80

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 8297
Zeichen: 011668
Katalog-Nummer: 20804
Ausgabedatum normen: 1.1.1997
SKU: NS-180358
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 8297 (011668):

Norma obsahuje ISO 8297:1994. Stanovuje technickou metodu (třída 2, jak je definována v ISO 2204) určení hladin akustického výkonu velkých provozů s více zdroji, které jsou důležité k vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Tyto hladiny akustického výkonu mohou být užity ve vhodném predikčním modelu pro výše uvedené vyhodnocení. Metoda je omezena na velké výrobní procesy s více zdroji hluku (kombinace nestanoveného počtu jednotlivých zdrojů), které mají hlavní rozměry v horizontální rovině a které vyzařují v této rovině v podstatě rovnoměrně. Měřeny jsou frekvenčně nevážené hladiny akustického tlaku v oktávových pásmech. Vyhodnocením jsou získány jak hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech, tak, pokud je požadováno, hladiny akustického výkonu A. Metoda je aplikovatelná pro výrobní plochy, na nichž je většina zařízení umístěna ve venkovním prostoru a není uzavřená v budově, například, například petrochemické komplexy, jednotky, kamenolomy, drtírny, těžní věže. Metoda je také aplikovatelná pro výrobní provozy, které mají největší horizontální rozměr plochy provozu od 16 m do přibližně 320 m. Norma se používá pro zdroje, které vyzařují širokopásmový hluk, úzkopásmový hluk, diskrétní tóny, hluk tvořený opakovanými impulsy,nebo kombinaci uvedených typů. Uvedený postup je aplikovatelný pro ustálený hluk za předpokladu, že je statisticky stacionární. Není vhodný pro měření jednotlivých zvukových impulsů. Postup je nejvhodnější pro širokopásmový hluk. Vedle definic jsou zejména normalizovány značky, akustické prostředí, přístroje, provozní podmínky, postup a výpočet hladin akustického výkonu pro účely vyhodnocení hladin prostředí. Postup při provádění zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 8297 (01 1668) byla vydána v lednu 1997

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 8297:1997/Amd.1 (011668) Änderung

Akustika - Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí - Technická metoda.

Änderung herausgegeben am 1.11.2021

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.70 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.70


AUF LAGER

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.