Preisanzeige: ohne MWS
Angezeigte Währung:
Ordnen nach:

Die Auswahl für "Neue Normen CSN" präzisieren nach:    


ČSN EN 17161 (010393)

Design pro všechny - Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny - Rozšíření okruhu uživatelů.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (14.70 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
14.70


AUF LAGER
ČSN ISO 10813-2 (011467)

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.40 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
11.40


AUF LAGER
ČSN EN ISO 389-7 (011630)

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole (Norma k přímému použití jako ČSN).

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Englisch -
Gedruckt (AUF ANFRAGE)


Alle technischen Informationen anzeigen
AUF ANFRAGE


AUF LAGER
ČSN EN ISO 22300 (012301)

Bezpečnost a odolnost - Slovník.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (18.40 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
18.40


AUF LAGER
ČSN EN ISO 22315 (012319)

Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.40 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
11.40


AUF LAGER
ČSN P CEN ISO/TS 25107 (015004)

Nedestruktivní zkoušení - Sylaby pro školení NDT.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (26.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
26.00


AUF LAGER
ČSN EN ISO 12718 (015005)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (14.70 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
14.70


AUF LAGER
ČSN EN ISO 8504-1 (038224)

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.50


AUF LAGER
ČSN EN ISO 8504-2 (038224)

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (7.50 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
7.50


AUF LAGER
ČSN EN ISO 12944-5 (038241)

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy.

Die Norm herausgegeben am 1.6.2020

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.80 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
11.80


AUF LAGER

Angezeigter Eintrag von 1 bis 10 aus gesamt 176 Einträgen.


Brauchen Sie Hilfe?
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe