ČSN 010224 (010224)

Applied ststistics. The rules of determination of estimates and confidence bounds for Weibull´s distribution parameters

Automatische name übersetzung:

Angewandte Statistik. Bestimmung von Schätzungen und Vertrauensgrenzen für Parameter der Weibull-Verteilung.NORM herausgegeben am 31.1.1980


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.50 ohne MWS
12.50

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 010224
Zeichen: 010224
Katalog-Nummer: 18
Ausgabedatum normen: 31.1.1980
SKU: NS-116338
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN 010224 (010224):

Norma určuje pravidla stanovení bodových odhadů a konfidenčních intervalů pro parametry Weibullova rozdělení na základě nezávislé skupiny statistických (empirických) dat, získaných při měřeních, zkouškách a rozborech, jestliže je známo, že tato data pocházejí z Weibullova rozdělení. Metody v této normě uvedené vycházejí z předpokladu, že je k dispozici úplná informace o náhodném výběru. V informativních přílohách je uveden rejstřík názvů a symbolů a příklady výpočtů

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe