ČSN 013216 (013216)

Gears. Information to be given on drawings

Automatische Übersetzung:

Zeichnungen in den Ingenieurwissenschaften. Regeln zeichnung zeichnungen Getriebe.NORM herausgegeben am 27.12.1979


Jazyk
Provedení
DostupnostAUF LAGER
Cena11.40 bez DPH
11.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 013216
Zeichen: 013216
Katalog-Nummer: 68
Ausgabedatum normen: 27.12.1979
Zahl der Seiten: 36
Gewicht ca.: 108 g (0.24 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Mechanical engineering drawingsGears

Die Annotation des Normtextes ČSN 013216 (013216):

Touto normou se zavádí ST SEV 859-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje 9 článků. Kromě toho se doplňuje 7 příloh s uvedením nezávazných informativních příkladů kreslení ozubených kol podle normy. Přílohy na formátu A3 jsou vydány zvlášť. Norma RVHP stanoví pravidla pro kreslení výkresů čelních ozubených kol s evolventním ozubením, dále kuželových ozubených kol s přímkovým základním profilem nad přechodovou křivku pro převody s různoběžnými osami a konečně ozubených hřebenů spoluzabírajících s čelními ozubenými koly s evolentním ozubením a ještě válcových šneků a šnekových kol. ČSN 01 3216 byla schválena 27.12.1979 a nabyla účinnosti od 1.1.1981. Nahradila ČSN 01 3046 z r.1963

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN 013216:1979/a (013216) Änderung

Výkresy ve strojírenství. Pravidla kreslení výkresů ozubených kol.

Änderung herausgegeben am 1.10.1984

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (2.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
2.00


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe