Die norm ČSN 013411 (013411)

Large - scale maps. Map drawing and symbols

Automatische Übersetzung:

Groß angelegte Karten. Zeichnen einer Marke.NORM herausgegeben am 15.11.1989


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (25.10 EUR)

25.10
27.60


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 013411
Zeichen: 013411
Katalog-Nummer: 24119
Ausgabedatum normen: 15.11.1989
Zahl der Seiten: 108
Gewicht ca.: 355 g (0.78 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Die Annotation des Normtextes ČSN 013411 (013411):

Norma platí pro kreslení map velkých měřítek vyhotovovaných a udržovaných podle ČSN 01 3410. Norma platí i pro kreslení měřických náčrtů a pro výkresy ve stavebnictví, obsahující kresbu mapového charakteru. Norma neplatí pro důlní mapy, vyhotovené podle příslušných předpisů. Norma nestanoví obsah map. Rozsáhlá technická norma stanovuje podmínky pro zobrazování a vyznačování předmětů měření, dále požadavky na polohopis ( v částech A až I ) a dále požadavky na výškopis a konečně popis map. ČSN 01 3411 byla schválena 15.11.1989 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Nahradila ČSN 01 3411 z 18.9.1978

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe