Die norm ČSN 014686-5 (014686)

Calculation of load capacity of spur and bevel gears. Endurance pitting resitance and strength numbers and material qualities

Automatische Übersetzung:

Festigkeitsberechnung der Stirn- und Kegelräder. Müdigkeit und Eigenschaften der Materialien.NORM herausgegeben am 11.4.1988


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (17.10 EUR)

17.10
18.80


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN 014686-5
Zeichen: 014686
Katalog-Nummer: 24225
Ausgabedatum normen: 11.4.1988
Zahl der Seiten: 56
Gewicht ca.: 168g (0.37 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Gears

Die Annotation des Normtextes ČSN 014686-5 (014686):

Norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové), jakož i pro zakrytá kuželová soukolí z kovových materiálů s vnějším ozubením. Norma obsahuje značky, názvy, jednotky a údaje o materiálech a jejich tepelném a(nebo) chemicko-tepelném zpracování, nejčastěji používaných pro výrobu ozubených kol. Jsou uvedeny meze únavy v dotyku a v ohybu, hlavní určující parametry Wöhlerových křivek, součinitel vrubové citlivosti, součinitele střídavého zatížení zubů a součinitele technologie výroby. Jsou rovněž uvedeny přibližné závislosti mezi tvrdostí podle Vickerse, Brinella, Rockkwella a pevnosti v tahu

Empfehlungen:

EEviZak – alle Gesetze einschließlich ihrer Evidenz in einer Stelle

Bereitstellung von aktuellen Informationen über legislative Vorschriften in der Sammlung der Gesetze bis zum Jahr 1945.
Aktualisierung 2x pro Monat!

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe