ČSN EN ISO 2162-2 (013210)

Technical product documentation - Springs - Part 2: Presentation of data for cylindrical helical compression springs

Automatische name übersetzung:

Technische Produktdokumentation - Federn - Teil 2: Parameter für Federn, Schrauben zylindrische Druck.NORM herausgegeben am 1.5.1998


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis9.00 ohne MWS
9.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 2162-2
Zeichen: 013210
Katalog-Nummer: 51753
Ausgabedatum normen: 1.5.1998
SKU: NS-167424
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Mechanical engineering drawingsSprings

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 2162-2 (013210):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 2162-2:1996. Evropská norma EN ISO 2162-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 2162-2:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN EN) ISO 2162 sestává z následujících částí: Část 1: Zobrazování, Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné, Část 3: Terminologie. Tato druhá část evropské normy ISO 2162 stanoví jednotný systém technických údajů pro pružiny šroubovité válcové tlačné, které se užívají v technické dokumentaci včetně nabídkových a objednávkových výkresů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a oblast použití, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Písmenné značky a kapitolu 5 - Skladba údajů. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A, B a Přílohu ZA. ČSN EN 2162-2 (01 3210) byla vydána v květnu 1998. Tato norma nahrazuje v ČSN 01 3211 z 15.5.1980 pro pružiny šroubovité válcové tlačné články 3, 4, obrázky 2, 3, 4, 5 a upravuje znění článku 12: "Příklady provedení výrobních výkresů jsou uvedeny na obrázcích 6 až 12"

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN EN ISO 2162-2:1998/Oprava1 (013210) Korrektur

Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné.

Korrektur herausgegeben am 1.2.2000

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.20 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.20


AUF LAGER
ČSN EN ISO 2162-2:1998/Oprava2 (013210) Korrektur

Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné.

Korrektur herausgegeben am 1.11.2015

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (4.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
4.90


AUF LAGER


Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.