ČSN ISO 18431-2 (011466)

Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 2: Time domain windows for Fourier Transform analysis

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen und Stöße - Signalverarbeitung - Teil 2: Zeitfenster für die Analyse durch Fourier-Transformation.NORM herausgegeben am 1.6.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis8.00 ohne MWS
8.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 18431-2
Zeichen: 011466
Katalog-Nummer: 73367
Ausgabedatum normen: 1.6.2005
SKU: NS-178172
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 18431-2 (011466):

Norma ISO 18431-2 specifikuje algebraické funkce, které popisují vybranou množinu časových oken, používaných pro předběžné zpracování digitálně vzorkovaných dat vibrací a rázů, které předchází spektrální analýzu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Tato vybraná množina sestává z Hanningova okna, okna s plochým vrchem (Flat Top) a obdélníkového okna (Rectangular). Tato část ISO 18431 je jedním z řady dokumentů, které podrobně uvádějí nástroje, jež jsou k dispozici pro zpracování signálů v časové oblasti, frekvenční oblasti a spojené časové a frekvenční oblasti.

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN ISO 18431-2:2005/Oprava1 (011466) Korrektur

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací.

Korrektur herausgegeben am 1.11.2008

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.00


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe