ČSN ISO 18431-2 (011466)

Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 2: Time domain windows for Fourier Transform analysis

Automatische name übersetzung:

Mechanische Schwingungen und Stöße - Signalverarbeitung - Teil 2: Zeitfenster für die Analyse durch Fourier-Transformation.NORM herausgegeben am 1.6.2005


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis7.40 ohne MWS
7.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 18431-2
Zeichen: 011466
Katalog-Nummer: 73367
Ausgabedatum normen: 1.6.2005
SKU: NS-178172
Zahl der Seiten: 16
Gewicht ca.: 48 g (0.11 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Vibrations, shock and vibration measurements

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 18431-2 (011466):

Norma ISO 18431-2 specifikuje algebraické funkce, které popisují vybranou množinu časových oken, používaných pro předběžné zpracování digitálně vzorkovaných dat vibrací a rázů, které předchází spektrální analýzu pomocí diskrétní Fourierovy transformace. Tato vybraná množina sestává z Hanningova okna, okna s plochým vrchem (Flat Top) a obdélníkového okna (Rectangular). Tato část ISO 18431 je jedním z řady dokumentů, které podrobně uvádějí nástroje, jež jsou k dispozici pro zpracování signálů v časové oblasti, frekvenční oblasti a spojené časové a frekvenční oblasti.

Zugehörige Korrekturen zu dieser Norm:

ČSN ISO 18431-2:2005/Oprava1 (011466) Korrektur

Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 2: Časová okna pro analýzu Fourierovou transformací.

Korrektur herausgegeben am 1.11.2008

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.00


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe