ČSN ISO 230-5 (200300)

Test code for machine tools - Part 5: Determination of the noise emission

Automatische Übersetzung:

Prüfregeln für Werkzeugmaschinen - Teil 5: Bestimmung der Geräuschemissionen.NORM herausgegeben am 1.9.2001


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis11.10 ohne MWS
11.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 230-5
Zeichen: 200300
Katalog-Nummer: 62204
Ausgabedatum normen: 1.9.2001
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 230-5 (200300):

Tato část ISO 230 specifikuje metody pro měření hluku pevně umístěných na podlahu montovaných obráběcích a tvářecích strojů a souvisejících pomocných zařízení přímo v dílně. Účelem měření je zjistit údaje o emisi hluku obráběcích a tvářecích strojů. Zjištěné údaje mohou být použity pro účely deklarace a ověření emise hluku obráběcích a tvářecích strojů šířeného vzduchem, jak je specifikováno v ISO 4871 a také pro porovnání vlastností různých strojů nebo zařízení téže skupiny ve stanovených podmínkách prostředí při normalizovaných podmínkách montáže a pracovních podmínkách. Jsou uvedeny všeobecné podmínky pro instalaci a pracovní podmínky zkoušeného stroje a pro volbu poloh mikrofonu v místě obsluhy a v dalších stanovených místech. Detailnější instrukce lze nalézt v příslušných normách pro měření hluku specifického druhu obráběcích a tvářecích strojů. V kapitole 11 je specifikována metoda měření hladin emisního akustického tlaku v místech obsluhy a v jiných stanovených místech v blízkosti obráběcího/tvářecího stroje. Tato metoda je v souladu s metodami specifikovanými v ISO 11202 a ISO 11204. V kapitole 12 je specifikována metoda měření hladin akustického tlaku na měřicí ploše obklopující obráběcí/tvářecí stroj a metoda výpočtu hladiny akustického výkonu vyzařovaného obráběcím/tvářecím strojem. Metoda je v souladu s metodami specifikovanými v ISO 3744 a ISO 3746.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe