ČSN EN ISO 12001 (011619)

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Rules for the drafting and presentation of a noise test code

Automatische name übersetzung:

Akustik - Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten - Regeln für die Erstellung und Gestaltung einer Geräuschmessnorm.NORM herausgegeben am 1.3.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis13.70 ohne MWS
13.70

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 12001
Zeichen: 011619
Katalog-Nummer: 85577
Ausgabedatum normen: 1.3.2010
SKU: NS-164980
Zahl der Seiten: 24
Gewicht ca.: 72 g (0.16 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Noise emitted by machines and equipment

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 12001 (011619):

Tato mezinárodní norma stanovuje technické požadavky na zkušební předpisy pro hluk pro specifické skupiny strojů a zařízení. V prvé řadě je použitelná pro stacionární stroje a zařízení včetně ručního nářadí i pro ty, které představují riziko způsobené pohyblivostí nebo zdviháním břemen Účelem zkušebních přepisů pro hluk je sjednotit postupy pro získávání výsledků zkoušek tak, aby získávané emise hluku strojů stejné skupiny byly porovnatelné a tak umožnit uživatelům srovnávat a kontrolovat deklarované údaje o emisi hluku. Veličiny popisované ve zkušebních předpisech pro hluk jsou rovněž použitelné pro specifikaci hluku v soukromých smlouvách, pro potřeby plánování a snižování hluku. Specifické zkušební předpisy pro rozdílné typy strojů a zařízení jsou stanovovány a používány v souladu s požadavky základních mezinárodních norem. Normalizované zkušební předpisy udávají podrobné požadavky na montáž, zatížení a provozní podmínky pro jednotlivé skupiny, do nichž zkoušený stroj náleží stejně jako umístění stanovišť obsluhy a dalších stanovených míst (pokud jsou). Účelem této mezinárodní normy je pomáhat technickým normalizačním komisím odpovědným za přípravu zkušebních předpisů pro hluk specifických skupin strojů nebo zařízení k tomu, aby takové zkušební předpisy pro hluk - byly pokud možno homogenní s každým jednotlivým zkušebním předpisem se stejnou základní strukturou, - byly v plném souladu se základními normami pro měření, deklarování a ověřování emise hluku a - odrážely poslední technické znalosti metod určování emise hluku pro uvažované specifické skupiny strojů nebo zařízení. POZNÁMKA 1 - Příloha A obsahuje seznam základních mezinárodních norem používaných při přípravě zkušebních předpisů pro hluk. Osnova obvyklého zkušebního předpisu pro hluk zahrnující požadované informace je v příloze B. Veličiny emise hluku jsou popsány v příloze C

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.