Die norm ČSN ISO 5122 (010137)

Documentation - Abstract sheets in serial publications

Automatische Übersetzung:

Dokumentation - Analytische Inhalte in fortlaufenden Publikationen.NORM herausgegeben am 1.9.2003


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (6.10 EUR)

6.10
6.70


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 5122
Zeichen: 010137
Katalog-Nummer: 68302
Ausgabedatum normen: 1.9.2003
Zahl der Seiten: 12
Gewicht ca.: 36 g (0.08 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Information sciences

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 5122 (010137):

Tato mezinárodní norma zavádí pravidla pro grafickou úpravu analytických obsahů v periodikách nebo jiných seriálových publikacích. Analytické obsahy v periodikách nebo jiných seriálových publikací poskytují podrobný popis každého článku, do takových podrobností, které jsou podstatné pro dokumentační práci. Strana je rozdělena do bloků, z nichž každý obsahuje informace o jednom článku, uspořádaných takovým způsobem, že nejméně důležité podrobnosti jsou na začátku a konci bloku a mohou být vynechány, pokud se jeví jako přebytečné. Záhlaví analytického obsahu poskytuje doplňkové informace nutné pro získání originálního dokumentu.

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe