Die norm ČSN ISO 9222-1 (013235)

Technical drawings. Seals for dynamic application. Part 1: General simplified representation

Automatische Übersetzung:

Technische Zeichnungen. Die Dichtung beweglichen Teilen. Teil 1: Schematische Darstellung. Allgemeine Grundsätze.NORM herausgegeben am 1.3.1994


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.90 EUR)

1.90
2.10


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 9222-1
Zeichen: 013235
Katalog-Nummer: 15499
Ausgabedatum normen: 1.3.1994
Zahl der Seiten: 4
Gewicht ca.: 12g (0.03 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Mechanical engineering drawingsSeals, glands

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 9222-1 (013235):

Norma obsahuje ISO 9222-1:1989. ISO 9222 sestává z těchto dvou částí, pod společným názvem Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady. Část 2: Schematické zobrazování. Tato první část ČSN ISO 9222 stanoví obecné zásady schematického zobrazení těsnění. Toto zobrazení se použije, není-li nutné zobrazit přesný tvar těsnění a jeho tvarové podrobnosti, např. na montážních výkresech. Normalizován je především způsob zobrazování, včetně nákresů. ČSN ISO 9222-1 (01 3235) byla vydána v březnu 1994. Nahradila společně s ČSN ISO 9222-2 ČSN 01 3235 z 29.4.1986

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN ISO 9222-1:1994/1 (013235) Änderung

Technické výkresy. Těsnění pohybujících se částí. Část 1: Schematické zobrazování. Obecné zásady.

Änderung herausgegeben am 1.2.1996

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (0.90 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
0.90


AUF LAGER

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.