Die Norm TNI ISO/TR 14047 1.9.2015 Ansicht

TNI ISO/TR 14047 (010947)

Environmental management - Life cycle assessment - Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to impact assessment situations

Automatische name übersetzung:

Umweltmanagement - Ökobilanz - Anwendungsbeispiele der ISO 14044 für die Folgenabschätzung Situationen.NORM herausgegeben am 1.9.2015


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis26.10 ohne MWS
26.10

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: TNI ISO/TR 14047
Zeichen: 010947
Katalog-Nummer: 98286
Ausgabedatum normen: 1.9.2015
SKU: NS-615089
Zahl der Seiten: 94
Gewicht ca.: 313 g (0.69 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen TNI - Tschechische

Kategorie - ähnliche Normen:

Environmental managementProduct life-cycles

Die Annotation des Normtextes TNI ISO/TR 14047 (010947):

Cílem této technické normalizační informace je poskytnout příklady, které ilustrují současnou praxi při posuzování dopadu životního cyklu v souladu s ISO 14044:2006. Uvedené příklady jsou pouze ukázky možných způsobů jak naplnit ustanovení ISO 14044. Nabízejí spíše "způsob" nebo "způsoby", než "jediný/unikátní způsob" používání ISO 14044. Příklady zobrazují klíčové prvky posuzování dopadu životního cyklu (LCIA) - fáze LCA. Příklady uvedené v této technické normalizační informaci nejsou jediné. Pro ilustraci popsaných metodologických problémů existují i jiné příklady

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe