ČSN EN ISO 9614-3 (011617)

Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity - Part 3: Precision method for measurement by scanning

Automatische name übersetzung:

Akustik - Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus Schallintensitätsmessungen - Teil 3: Verfahren der Genauigkeitsmessung durch Abtasten.NORM herausgegeben am 1.4.2010


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis17.40 ohne MWS
17.40

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN EN ISO 9614-3
Zeichen: 011617
Katalog-Nummer: 85571
Ausgabedatum normen: 1.4.2010
SKU: NS-170287
Zahl der Seiten: 40
Gewicht ca.: 120 g (0.26 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN EN ISO 9614-3 (011617):

Tato část ISO 9614 stanovuje metodu pro měření složky akustické intenzity kolmé k měřicí ploše, která je vybrána tak, aby obklopila zdroj (zdroje) hluku, jehož akustický výkon je určován. Integrace složky akustické intenzity kolmé k měřicí ploše přes měřicí plochu je přibližně nahrazena rozdělením měřicí plochy na styčné dílčí plochy a skenováním po spojité dráze přes celou rozlohu každé dílčí plochy. Měřicí přístroj určuje průměrnou normálovou složku akustické intenzity a průměrnou druhou mocninu akustického tlaku za dobu každého skenování. Úkon skenování je přípustné provádět ručně nebo pomocí mechanického systému. Hladiny akustického výkonu v oktávových pásmech, nebo vážená hladina ve vymezeném pásmu jsou vypočítány z naměřených hodnot v třetinooktávových pásmech. Metodu lze použít pro libovolný zdroj hluku, pro který může být stanovena stacionární měřicí plocha, na které je hluk vyzařovaný zkoušeným zdrojem a jinými významnými zdroji vně měřicí plochy v čase stálý. Zdroj hluku je určen výběrem měřicí plochy. Metoda je použitelná ve stanovených zkušebních prostředích splňujících patřičné požadavky této části ISO 9614. Tato část ISO 9614 stanovuje spolehlivé pomocné postupy popsané v příloze C, které musí být provedeny v souvislosti s určení akustického výkonu. Výsledky těchto pomocných zkoušek jsou použitelné k indikaci kvality určení akustického výkonu, včetně třídy přesnosti. Jestliže kvalita určení nevyhovuje požadavkům této části ISO 9614, postup zkoušky musí být upraven naznačeným způsobem. Tato část ISO je nepoužitelná pro frekvenční pásma, ve kterých je určená hodnota akustického výkonu negativní. Tato část ISO 9614 je použitelná pro zdroje umístěné v jakémkoli prostředí, které není v čase proměnné tak, aby byla omezena přesnost měření akustické intenzity na nepřijatelný stupeň, ani není sonda na měření intenzity vystavena působení proudění plynu s nepřípustnou rychlostí nebo nestálostí proudu (viz 5.2.2, 5.3 a 5.4). V některých případech může být shledáno, že podmínky zkoušky jsou příliš nepříznivé vzhledem k požadavkům této části ISO 9614. Například hladiny vnějších zdrojů mohou překročit dynamickou schopnost měřicího přístroje nebo mohou v průběhu zkoušky nadměrně kolísat. V takových případech není metoda uvedená v této časti ISO 9614 vhodná pro určení hladiny akustického výkonu zdroje hluku

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.