ČSN ISO 11648-2 (010264)

Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 2: Sampling of particulate materials

Automatische name übersetzung:

Statistische Stichproben im Hinblick auf die Schüttgütern - Teil 2: Probenahme von Schüttgütern.NORM herausgegeben am 1.1.2003


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis31.00 ohne MWS
31.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 11648-2
Zeichen: 010264
Katalog-Nummer: 66249
Ausgabedatum normen: 1.1.2003
SKU: NS-177539
Zahl der Seiten: 96
Gewicht ca.: 319 g (0.70 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 11648-2 (010264):

Tato část ČSN ISO 11648 určuje základní metody pro vzorkování sypkých materiálů hromadného charakteru (např. rudy, minerální koncentráty, uhlí, průmyslové chemikálie ve formě prášku a granulí a zemědělské produkty jako je zrní) z pohybujících se proudů a při stacionárních situacích včetně vzorkování ze zastaveného pásu, aby se získaly vzorky pro měření jedné nebo několika veličin nestranným způsobem a při známém stupni shodnosti. Veličiny jsou měřeny chemickou analýzou a/nebo fyzikálním zkoušením. Tyto metody vzorkování jsou použitelné pro materiály, které vyžadují kontrolu k ověření shody se specifikací produktu nebo s ustanoveními ve smlouvě, aby se vypočetla hodnota průměru měřitelné veličiny v dávce jako základu ustanovení ve smlouvě mezi obchodními partnery nebo aby se odhadla celá skupina veličin a rozptylů, která popisuje systém nebo postup. Vzorkování ze zastaveného pásu je referenční metoda, vůči které se porovnávají ostatní postupy vzorkování. Dynamické vzorkování z pohybujících se proudů je metoda, které se dává přednost a při níž vzorkovací zařízení (zvané vzorkovače) prochází celým proudem sypkého materiálu. Úplný průřez pohybujícího se proudu může být odebrán jako dílčí vzorek v bodě přepadu materiálu z transportního pásu vzorkovače pro odběr vzorků z padajícího proudu nebo být odebrán z pásu s kolmým odběrným stíracím zařízením z pásu. V obou případech volba a vydělení dílčích vzorků může být popsáno jednorozměrným dynamickým modelem vzorkování. Statické vzorkování hromadného materiálu při stacionárních situacích - jako je vzorkování ze skládek, železničních nebo pozemních přepravníků, podpalubí lodí a nákladních člunů, sil - zvláště pak při poměrně malých objemech odběrů, se používá pouze tam, kde není možné vzorkování z pohybujících se proudů. Takové vzorkování z trojrozměrných dávek je náchylné k systematickým chybám, protože určité části dávky jsou obvykle předem vyloučeny z odběru nebo nemají naději být zahrnuty do hrubého vzorku. To je porušení požadavku trojrozměrného modelu vzorkování, který předpokládá, že všechny části mají stejnou pravděpodobnost, že budou do vzorku zahrnuty. Postupy popsané v této části ČSN ISO 11648 pro vzorkování ze stacionárních dávek sypkého materiálu hromadného charakteru zařízeními, jako jsou mechanické spirálové vrtáky, pouze minimalizují některé ze systematických chyb vzorkování. Z těchto důvodů se tato část ČSN ISO 11648 zabývá především dynamickým vzorkováním z pohybujících se proudů nebo statickým vzorkováním ze zastaveného transportního pásu; tato vzorkování jsou založena na modelu vzorkování pro jednorozměrné dávky. Nicméně postupy pro statické vzorkování z trojrozměrných dávek se uskutečňují tam, kde nelze předejít těmto situacím. Tato část ČSN ISO 11648 se zabývá metodami vzorkování sypkých materiálů hromadného charakteru s cílem získat nestranná měření jedné nebo několika veličin materiálu se známým stupněm shodnosti. Neposkytuje však metody pro rozhodnutí, zda přijmout nebo zamítnout dávku hromadného materiálu s daným stupněm rizika přijetí nestandardní dávky nebo rizika zamítnutí dávky, která je ve skutečnosti přijatelná. Tyto posledně jmenované postupy se obvykle nazývají metody statistické přejímky nebo výběrové kontrolní metody.

Empfehlungen:

Aktualisierung der technischen Normen

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Normen verwenden?
Wir bieten Ihnen eine Lösung, die Ihnen eine Monatsübersicht über die Aktualität der von Ihnen angewandten Normen sicher stellt.

Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.
Cookies Cookies

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können. Klicken Sie auf "OK", um Ihre Zustimmung zu erteilen.

Sie können die Zustimmung verweigern hier.

Hier können Sie Ihre Cookie-Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung zur Verwendung der einzelnen Daten, damit Sie unter anderem Informationen zu Ihren Interessen einsehen können.