ČSN IEC 60300-3-1 (010690)

Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for dependability - Guide on methodology

Automatische name übersetzung:

Zuverlässigkeitsmanagement - Teil 3-1: Anleitung für den Gebrauch - der Zuverlässigkeitsanalyse - Methodenhandbuch.NORM herausgegeben am 1.9.2003


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis19.20 ohne MWS
19.20

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN IEC 60300-3-1
Zeichen: 010690
Katalog-Nummer: 68328
Ausgabedatum normen: 1.9.2003
SKU: NS-175524
Zahl der Seiten: 56
Gewicht ca.: 168 g (0.37 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Die Annotation des Normtextes ČSN IEC 60300-3-1 (010690):

Metody analýzy spolehlivosti popsané v této části normy IEC 60300 se používají k předpovědím, přezkoumání a předpovědi a zlepšování bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti objektu. Tyto analýzy se provádějí v etapě koncepce a vymezení, v etapě návrhu a vývoje a v etapě provozu a údržby na různých úrovních a stupních rozčlenění objektů pro vyhodnocení a stanovení ukazatelů jejich spolehlivosti. Lze je též po-užít pro porovnání výsledků analýzy se specifikovanými požadavky. Kromě toho se používají při plánování logistiky a údržby k odhadu četnosti údržby a výměny dílů. Tyto odhady často určují hlavní prvky nákladů životního cyklu a mají se pečlivě používat při studiích nákladů životního cyklu a při komparativních studiích. V této části IEC 60300 je uveden všeobecný přehled obecně používaných technik analýzy spolehlivosti. Jsou v ní popsány obvyklé metodiky a norma je určena k poskytování informací nezbytných pro výběr nejvhodnějších metod analýzy.

Zugehörige Änderungen zu dieser Norm:

ČSN IEC 60300-3-1:2003/Z1 (010690) Änderung

Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn.

Änderung herausgegeben am 1.4.2005

Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (1.00 EUR)


Alle technischen Informationen anzeigen
1.00


AUF LAGER
Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe