Die norm ČSN ISO 14635-2 (014691)

Gears - FZG test procedures - Part 2: FZG step load test A10/16, 6R/120 for relative scuffing load-carrying capacity of high EP oils

Automatische Übersetzung:

Zahnräder ¾ FZG Prüfverfahren - Teil 2: Prüfverfahren FZG A10 / 16, 6R / 120 relative Kapazität (EP) Öl gegen Festfressen bei hohen Drücken.NORM herausgegeben am 1.10.2014


Ausgewählte Ausführung:
Tschechisch -
Gedruckt (11.00 EUR)

11.00
12.10


AUF LAGER

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 14635-2
Zeichen: 014691
Katalog-Nummer: 93252
Ausgabedatum normen: 1.10.2014
Zahl der Seiten: 28
Gewicht ca.: 84 g (0.19 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

QR-Kode:

QR-Kode

Kategorie - ähnliche Normen:

Gears

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 14635-2 (014691):

Tato část normy ISO 14635 specifikuje zkušební metodu, založenou na FZG1) čtvercovém zkušebním zařízení, stanovující relativní zatížitelnost olejů pro vysoké tlaky (EP), stanovenou poškozením povrchu zubů známým jako zadírání. Tato zkušební metoda je vhodná pro vyhodnocení zatížitelnosti olejů zadíráním, používaných typicky ve vysoce namáhaných převodech s čelními ozubenými koly v mnoha vozidlech i ve stabilních strojích. Není vhodná pro vyhodnocení zatížitelnosti olejů zadíráním, používaných ve vysoce namáhaných převodech s hypoidními kuželovými koly, pro tento účel se v průmyslu používají jiné metody. POZNÁMKA: Tato metoda je technicky rovnocenná CEC L-84-02

Empfehlungen:

Aktualisierung der Gesetze

Wollen Sie sich sicher sein, dass Sie nur die gültigen technischen Vorschriften verwenden?
Wir bieten Ihnen Lösungen, damit Sie immer nur die gültigen (aktuellen) legislativen Vorschriften verwenden könnten.
Brauchen Sie mehr Informationen? Sehen Sie sich diese Seite an.


Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe