ČSN ISO 3951-4 (010258)

Sampling procedures for inspection by variables - Part 4: Procedures for assessment of declared quality levels

Automatische name übersetzung:

Statistische Stichprobenmessung - Teil 4: Verfahren zur Bewertung der erklärten Qualitätsstufen.NORM herausgegeben am 1.6.2013


Sprache
Realisierung
ZugänglichkeitAUF LAGER
Preis12.00 ohne MWS
12.00

Informationen über die Norm:

Bezeichnung normen: ČSN ISO 3951-4
Zeichen: 010258
Katalog-Nummer: 92192
Ausgabedatum normen: 1.6.2013
SKU: NS-178970
Zahl der Seiten: 32
Gewicht ca.: 96 g (0.21 Pfund)
Land: Tschechische technische Norm
Kategorie: Technische Normen ČSN

Kategorie - ähnliche Normen:

Application of statistical methods

Die Annotation des Normtextes ČSN ISO 3951-4 (010258):

Tato část ISO 3951 stanovuje výběrové plány a postupy při kontrole měřením, které lze použít k posouzení, zda úroveň kvality určité entity (dávka, proces atd.) se shoduje s deklarovanou hodnotou. Výběrové plány jsou navrženy tak, aby jejich operativní charakteristiky přiléhaly co možná nejvíce k odpovídajícím operativním charakteristikám při kontrole srovnáváním v ISO 2859-4, takže volba mezi kontrolou srovnáváním a kontrolou měřením není ovlivněna pokusem o zvýšení pravděpodobnosti přijetí nesprávně deklarované úrovně kvality

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen / Ich verstehe